Μελαμίνης

Δάπεδα από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας.

Προορίζονται για οικιακή αλλά και για επαγγελματική χρήση και συνοδεύονται από τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά και πιστοποιήσεις.