Ηλεκτροστατικά

   

Αγώγιμα

Αγώγιμα

Με αγώγιμες ιδιότητες, κατάλληλα για χώρους αξονικών / μαγνητικών τομογράφων, χειρουργεία,κ.α.

Αντιστατικά

Αντιστατικά

Με αντιστατικές ιδιότητες, κατάλληλα για υπολογιστών, server rooms κ.α.

Φωτογραφίες